Vintage-RO : Forum

เวอร์ชั่นเต็ม: การเปลี่ยนอาชีพ Swordman
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
เควสเปลี่ยนอาชีพ Swordman
[Image: 1.png]
เงื่อนไขในการทำเควส
1. เป็นอาชีพ Novice Job Lv.10 และ ต้องมี Basic Skill Lv.9
2. Up Skill Job ให้หมดก่อนทำ
ขั้นตอนการทำเควส
  • ไปลงทะเบียนที่เมือง Izlude จากนั้นเดินไปยังอาคารด้านซ้ายของเมืองที่พิกัด Izlude (52, 136)
[Image: 1423465224_sword1.png]
  • ต่อไปให้เราเข้าไปด้านในเพื่อคุยกับ Npc ในรูปแล้วจะมีให้เราเลือก "เปลี่ยนอาชีพ"
[Image: 1423469330_sword2.png]
  • แล้วเขาจะให้เราลงทะเบียนเลือก "เซ็นชื่อ" เพื่อที่จะได้เริ่มการทดสอบเปลี่ยนอาชีพ Swordman
[Image: 1423469391_sword3.png]
  • จากนั้นเขาจะให้เราไปคุยกับ Npc ที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของห้องนี้เพื่อทำการทดสอบ เมื่อเรามาคุย แล้วเขาจะพาเราเข้าไปอีกห้องเพื่อทดสอบ
[Image: 1423469491_sword4.png]
  • พอเข้ามาในห้องนี้แล้วจะพบกับ Npc ดังรูป เขาจะบอกว่า เราจะต้องผ่านการทดสอบภายใน 10 นาที ซึ่งการทดสอบนี้จะมีด้วยกัน 3 ด่าน
[Image: 1423469601_sword5.png]
  • จากนั้นให้เราเดินมาคุยกับ Npc ทหารดังในรูป จากนั้นเขาจะพาเราเข้าห้องทดสอบ
[Image: 1423469668_sword6.png]
  • นี่เป็นด่านทดสอบแรกที่เราจะได้เจอ พยายามเดินไปอย่าให้ตกลงไปในหลุมดำ
[Image: 1423469889_sword8.png]
  • หมายเหตุ : ถ้าเราตกลงไปข้างล่าง ต้องรีบหาทางออกให้ได้ เพราะในนั้นจะมีมอนเตอร์ ซึ่งถ้าเราตายต้องเริ่มการทดสอบใหม่หมด
[Image: 1423470497_sword7.png]
  • นี่เป็นด่านทดสอบที่สอง (มี Chonchon ด้วยระวังกันหน่อย) จะเป็นสะพานไม้ยาวๆ ให้เดินอย่างระมัดระวังอย่าให้ตกเหมือนกันเมื่อเราเดินผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด่านแล้วจะมี Npc ที่ชื่อ Mae ยืนอยู่ให้คุยกับเขา และจะมีคำประกาศว่าคุณผ่านการทดสอบแล้ว
[Image: 1423470587_sword9.png]
  • แล้วให้กลับไปคุยกับ Npc ที่เราคุยในตอนแรก เขาจะถามเราให้เลือกตอบ "เปลี่ยนอาชีพ"
[Image: 1423470677_sword10.png]