Vintage-RO : Forum

เวอร์ชั่นเต็ม: เควสเปลี่ยนอาชีพ Merchant
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
เควสเปลี่ยนอาชีพ Merchant
[Image: 1.png]
Merchant พ่อค้าที่มีความโดดเด่นด้วยทักษะที่สามารถ ตั้งร้านค้าเป็นของตนเองได้และสามารถลดราคาไอเท็มที่ซื้อจาก NPC ได้
และขายของให้กับ NPC ได้ในราคาที่มากกว่าปกติ นอกจากนั้นยังมีโจมตีศัตรูด้วยเงิน Zeny ได้อีกด้วย
 • เงื่อนไขในการทำเควส

 • 1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

 • 2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน

 • ขั้นตอนทำเควส

 • ไปที่เมือง Alberta พิกัด (37,41) และเดินเข้าวาปไปข้างในสมาคม

 • [Image: 2.png]

 • เมื่อเข้ามาแล้วให้คุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Merchant และให้เลือกตอบ "ต้องการเป็น Merchant"

 • [Image: 3.png]

 • จากนั้นเขาจะบอกรหัสสินค้า และสุ่มให้เราไปส่งสินค้าเพียงที่เดียวเท่านั้น จากทั้งหมด 4 ที่

 • [Image: 4.png]

 • [Image: 5.png]

 • [Image: 6.png]

 • คุยกับ NPC Merchant Guildsman เค้าจะบอกสถานที่ที่เราต้องไปส่งสินค้า และให้เราใส่รหัสสินค้าที่ได้มาจาก NPC คนแรก

 • [Image: 7.png]

 • สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1
 • เมือง Prontera จะอยู่บริเวณ มุมขวาล่างของเมือง พิกัด 248,42

 • [Image: 8.png]

 • สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2
 • เมือง Geffen จะอยู่บริเวณ มุมซ้ายบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 65,177

 • [Image: 9.png]

 • สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3
 • เกาะ Byalan สามารถนั่งเรือจากเมือง Izlude ไปได้ ถ้าเราต้องมาส่งของที่นี่ NPC ตัวแรกจะฝากจดหมายมาให้กับ
  Kafra ด้วยและเมื่อส่งจดหมายแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 200 Zeny

 • [Image: 10.png]

 • สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4
 • เมือง Morocc จะอยู่บริเวณโรงแรมมุมขวาบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 271 269 เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เข้าวาร์ปขวาอีกที

 • [Image: 11.png]

 • เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อย เราจะได้รับใบเสร็จมา 1 ใบ ให้กลับไปที่ Alberta คุยกับ NPC Student เพื่อส่งใบเสร็จให้

 • [Image: 12.png]

 • จากนั้นให้กลับมาคุยกับ NPC Merchant อีกทีเขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที
  ซึ่งถ้าหากในตอนแรกเราจ่ายค่าลงทะเบียนไป 500 zeny เราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 zeny เราถึงจะได้เปลี่ยนอาชีพ

 • [Image: 13.png]